نویسنده = بهزاد قربانی
تعداد مقالات: 4
1. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2014.7481

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی


4. تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 15-28

10.30482/jhyd.2008.85471

منوچهر حیدرپور؛ بهزاد قربانی؛ ملیحه کیخائی؛ رحیم پیرمحمدی