نویسنده = علی حقیقی
تعداد مقالات: 7
4. ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 69-84

10.30482/jhyd.2011.85505

علیرضا کرامت؛ علی حقیقی