نویسنده = مرتضی کلاهدوزان
اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2013.15750

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان