نویسنده = محمد جواد کتابداری
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش ترکیبی موجک-ماشین بردار پشتیبان برای پیش‌بینی وقوع امواج غیرعادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2018.58393

کیومرث محمودی؛ محمد جواد کتابداری؛ حسن قاسمی


2. مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2016.44480

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی