نویسنده = عبدالرضا کبیری سامانی
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور


2. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-60

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


3. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


5. بررسی تأثیر لایه سپری بر آب‌شستگی پایه پل تحت اثر جریان غیردائمی (بخش دوم)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-26

عبدالرضا کبیری سامانی


7. تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-53

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


8. بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 19-39

محمدرضا شمس؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدکریم بیرامی؛ حمیدرضا صفوی


9. بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر


10. بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ امیرحسین پیرقطاری