نویسنده = عبدالرضا کبیری سامانی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-136

10.30482/jhyd.2020.105503

الهام بهمن؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدنوید مقیم


2. تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2018.60137

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور


3. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-60

10.30482/jhyd.2017.52008

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


4. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


8. تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2011.85487

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


9. بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 19-39

10.30482/jhyd.2011.85502

محمدرضا شمس؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدکریم بیرامی؛ حمیدرضا صفوی


10. بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2010.85415

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر


11. بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

10.30482/jhyd.2009.85520

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ امیرحسین پیرقطاری