نویسنده = محمد رضا جعفرزاده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-23

افشین فولادی سمنان؛ محمد رضا جعفرزاده


2. بررسی تغییرات تراز در رودخانه‌های با بستر ماسه‌ای تحت تأثیر دو نقطه‌شکست متوالی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

افشین فولادی سمنان؛ محمد رضا جعفرزاده


3. کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-84

ناصر موسویان؛ محمد رضا جعفرزاده


4. بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده


5. کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-91

محمد رضا جعفرزاده؛ علیرضا شمخالچیان؛ محبوبه جمعه زاده


6. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 109-116

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده