نویسنده = محمد رضا جعفرزاده
تعداد مقالات: 6
3. کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-84

10.30482/jhyd.2013.85357

ناصر موسویان؛ محمد رضا جعفرزاده


4. بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2013.9825

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده


5. کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-91

10.30482/jhyd.2011.85457

محمد رضا جعفرزاده؛ علیرضا شمخالچیان؛ محبوبه جمعه زاده


6. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 109-116

10.30482/jhyd.2009.85517

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده