نویسنده = محمد ذونعمت کرمانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه‌ها

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-121

محمد ذونعمت کرمانی؛ سرگل معمار؛ مجید رحیم پور؛ علی اصغر بهشتی؛ آنتون اشلایز


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-58

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی


4. استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی در حل معادلات حاکم بر سیال با سطح آزاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

امید غیاثی طرزی؛ محمد ذونعمت کرمانی