نویسنده = بهزاد عطایی آشتیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2016.33317

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطایی آشتیانی