نویسنده = مجتبی صانعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-46

10.30482/jhyd.2019.152034.1332

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی


2. بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه‏ های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن ‏شونده در لایروبی مخازن

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2015.11814

رضا پیشگر؛ سید علی ایوب زاده؛ مجتبی صانعی؛ مسعود قدسیان


3. تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی