نویسنده = جلال عطاری
تعداد مقالات: 4
2. روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


3. پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-47

10.30482/jhyd.2011.85454

محمد دانیالی؛ احمدرضا غواصیه؛ جلال عطاری


4. تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی