نویسنده = علی سواریان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-43

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی