نویسنده = ابراهیم علامتیان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 109-116

10.30482/jhyd.2009.85517

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده