نویسنده = حمید سنگین آبادی
تعداد مقالات: 2
1. روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


2. تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2011.85503

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ حمید سنگین آبادی