نویسنده = کاظم شاهوردی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-75

10.30482/jhyd.2011.85456

کاظم شاهوردی؛ محمد جواد منعم