نویسنده = میرخالق ضیاتبار احمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 65-72

10.30482/jhyd.2007.85389

اسماعیل کردی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ علیرضا ظهیری