نویسنده = پیمان آق تومان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 45-55

10.30482/jhyd.2005.85369

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی