نویسنده = حسین عباسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه‌سازی سیلاب‌های شهری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-98

10.30482/jhyd.2019.99240

سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ حسین عباسی زاده