نویسنده = سلیمان خسروپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تراکم و آرایش بلوک‌های زبری به همراه مانع روی کنترل پیشانی جریان غلیظ

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-115

سلیمان خسروپور؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی دریائی