نویسنده = سیدعلی ایوب زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده


2. تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-28

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان