نویسنده = محمد حسین امید
تعداد مقالات: 6
1. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

10.30482/jhyd.2019.171724.1366

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده


2. بررسی اثر پوشش گیاهی مستغرق و غیرمستغرق پهنه سیلابی بر ضریب اختلاط عرضی آلاینده‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-23

10.30482/jhyd.2015.11815

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


3. آبشستگی رسوبهای چسبنده در پایین دست کف بند بر اثر جت افقی مستغرق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2011.85452

حسین حمیدی فر؛ محمد حسین امید


4. کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 27-37

10.30482/jhyd.2009.85480

عاطفه منصوری؛ محمد حسین امید؛ ایراهیم امیری


6. مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید