نویسنده = سیدحمیدرضا صادقی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2007.85380

سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ مهدی وفاخواه