نویسنده = امید بردبار
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عددی سه بعدی برخورد موج تنها به سازه و شکست چرخان موج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 117-127

10.30482/jhyd.2019.155992.1343

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی