نویسنده = میناسادات سیدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-46

10.30482/jhyd.2019.152034.1332

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی