نویسنده = زهرا مددی اسفاد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-120

10.30482/jhyd.2019.82760

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور