نویسنده = مهران خیرخواهان
تعداد مقالات: 2
2. مدل‌سازی جریان دانه‌ای به کمک مدل رئولوژیکی μ(I) در روش SPH

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-55

10.30482/jhyd.2018.56085

مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی