نویسنده = محمود حسنلوراد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار هیدرولیکی و پایداری سد خاکی همگن با زهکش ترکیبی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-115

10.30482/jhyd.2019.185493.1389

اعظم کوه پیما؛ فواد کیلانه ئی؛ محمود حسنلوراد؛ رضا ضیایی موید