نویسنده = مهسا جهادی
تعداد مقالات: 2
2. ساختار جریان بر روی توده گیاهی مستغرق در فلوم آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2017.52007

مهسا جهادی؛ حسین افضلی مهر