نویسنده = جعفر چابک پور
تعداد مقالات: 3
3. بررسی ضرایب انتشار طولی آلودگی‌های غیرواکنشی در محیط‌های سنگدانه‌ای

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2017.49971

جعفر چابک پور؛ عمر مینائی؛ رسول دانشفراز