نویسنده = حجت الله یونسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده