نویسنده = امید امین الرعایایی یمینی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-90

10.30482/jhyd.2012.85410

امید امین الرعایایی یمینی؛ محمدرضا کاویانپور