نویسنده = مسعود رضا حسامی کرمانی
تعداد مقالات: 2
2. معرفی شرط مرزی دیوار تک‌لایه با استفاده از روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک توسعه یافته

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-57

10.30482/jhyd.2017.49991

مسعود آرامی فدافن؛ مسعود رضا حسامی کرمانی