نویسنده = حسین بزرگیان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-54

10.30482/jhyd.2012.85348

حمید شاملو؛ حسین بزرگیان؛ نغمه پیشگو؛ سینا تقی زاده